🏌🏻‍♂️ Giải golf Outing lần II - T74 Golf Club vào ngày 29/08/2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều cảm xúc với các golfer tham dự. Những golfer là những lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp đã có cơ hội được giao lưu thi đấu, thể hiện tài năng trên mặt sân Skylake.
⛳️ Nội thất Đức Dương hân hạnh tài trợ: Giải Hole In One (HIO) cho các golfer tham dự giải đấu.
🏆 Chúc mừng giải đấu đã diễn ra thành công và tốt đẹp!